Yakup Dinler'den eğitim vurgusu

15 - 22 Nisan tarihleri arasında Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinlikler kutlandı. Etkinlikte konuşan KAPTİD Başkanı Yakup Dinler mesleki eğitime dikkat çekti.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'in Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde yaptığı konuşma: "1977 yılında Türkiye’de Turizm’in T’si bilinmiyor iken Turizm Haftası o dönemin yetkilileri tarafından etkinlik programına alınmış ve Türkiye’de turizm konusunda farkındalığı arttırmak ana gayesi ile kutlamaya başlanmıştır. 2015’te yanı bu yıl aradan geçen 39 yılda turizm Türkiye’nin ve eşsiz bölgemiz Kapadokya’nın lider sektörü olmuş ve 30’dan fazla sektörü doğrudan etkileyip iş imkanı sağlamaktadır. Bugün Türkiye Turizm konusunda Dünya’da Fransa, ABD, İspanya, Çin ve İtalya’nın ardından en çok turist çeken 6. Ülke konumundadır. Ülkemizin 6. sırada olmasında başlıca sebepleri sıralarsak;

* Ülkemizin jeopolitik ve jeo-stratejik konumu,

* Tarihte birçok farklı kültüre başkentlik etmiş olması ve onlardan kalan miraslar,

* Dört dinin ortak buluştuğu konum olarak ön plana çıkması,

* Dünya Harikası sayılan muhteşem yerleri barındırması ki Kapadokya’mız da bunlardan biri

Tüm bu fiziki zenginliklerin yanında; rakiplerine kıyasla cenneti anımsatan çok temiz plaj ve koylara sahip olup dört mevsimi bir arada yaşatmak ülkemizi şu an ki sıralamaya getirmiştir. Her sene büyümekte olan ve her geçen gün önemi artan, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan Turizmin diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik, bu sektörün hizmet sektörü oluşudur. Bu sektörün olmazsa olmazı olan “kaliteye” ulaşmanın tek yolu da insan gücünden geçmektedir. Ekonomiye katkısı olan diğer sektörlerin hiçbirisinde, turizm sektöründe olduğu kadar insanlarla ya da bireylerle doğrudan doğruya ilişkiyi göremezsiniz. Turizmde arzı da talebi de oluşturan bireylerdir. Bireysel faaliyetler ve bireylerin hareketleri bir taraftan talebi hazırlarken, talebe yanıt verebilecek duruma getiren de yine bireyler olmaktadır.

Turizm sektörünün bu kadar bireylere bağımlı olması ve insan unsuruyla yürümek zorunda olması, sektörün istihdam yaratmada başrollerden birini oynadığını göstermektedir. Herhangi bir ülkede, turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte o ülkede turizm sektöründe yüksek istihdam sağlanmasına imkân doğmakta; haliyle turizm de işsizlik oranının kendiliğinden çok düşük seviyelere inmesinde en önemli etkenlerden biri olmaktadır.

Fakat istihdam Turizm’de tek başına yeterli bir kavram değildir. Birçok sektörde vasıfsız istihdam yapılabilirken Turizm sektörünün vasıflı ve kaliteli istihdam yapması elzemdir. İstihdam konusunda biz Turizm işletmelerinin en büyük güç kaynağı ve bel kemiği bugüne kadar hep Turizm Meslek Liseleri olmuştur. Fakat maalesef üzülerek belirtmeliyim ki bu kurumda verilen eğitim günümüz şartlarının çok gerisinde kalmıştır. Müfredatın günümüz şartlarına uygun hale gelmesi mecburidir. Günümüz şartlarına uymadığı takdirde ve Milli Eğitim Şurasında kabul edilen Turizmi etkileyen 2 kalem yasallaştığı sürece kaliteli personel faktörünü hızla kaybedeceğimizden Dünya Turizminde 5.lik ve üstü hayalden öteye gitmeyecektir ve tepetaklak bir çöküş başlayacaktır. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Turizm Haftamız kutlu olsun.